Ogłoszenia o konkursach

Nr postępowania:
IHiT-DOPS-504-6
Tytuł postępowania:
Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie neurologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
30.12.2014  // godz. 12:15
Termin składania ofert:
09.01.2015  // godz. 11:00
Nr postępowania:
IHiT-DOPS-504-5
Tytuł postępowania:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wykonywaniu badań pozytonowej emisji tomografii komputerowej (PET–CT) całego ciała oraz scyntygrafii całego ciała   
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
24.12.2014  // godz. 10:30
Termin składania ofert:
31.12.2014  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT-DOPS-504-4/2014
Tytuł postępowania:
Konkurs na świadczenie usług medycznych - konsultacje medyczne w zakresie: okulistyka, anestezjologia, ginekologia, psychiatria, laryngologia, pulmonologia, ortopedia, ultrasonografia, kardiologia, torakochirurgia
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
22.12.2014  // godz. 15.45
Termin składania ofert:
30.12.2014  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/ŚWB/konkurs/1/2014
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
08.12.2014  // godz. 14:00
Termin składania ofert:
23.12.2014  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT-DOPS-504-3/14
Tytuł postępowania:
Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych oraz wykonywania diagnostyki węzłów chłonnych i trepanobiopsji szpiku
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
29.10.2014  // godz. 15:40
Termin składania ofert:
18.11.2014  // godz. 10:00
Nr postępowania:
DOPS-50-2/2014
Tytuł postępowania:
Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych oraz wykonywania diagnostyki węzłów chłonnych i trepanobiopsji szpiku
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
14.10.2014  // godz. 16:00
Termin składania ofert:
28.10.2014  // godz. 11:00
Nr postępowania:
DOPS-50-1/2014
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług medycznych - konsultacje lekarskie w zakresie kardiologii, ortopedii, stomatologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
01.08.2014  // godz. 15:00
Termin składania ofert:
21.08.2014  // godz. 11:00
Nr postępowania:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta w Klinice Chirurgii Naczyniowej
Tytuł postępowania:
Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko A D I U N K T A w Klinice Chirurgii Naczyniowej.
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
21.01.2014  // godz. 10:45
Termin składania ofert:
14.02.2014  // godz. 15:00
Nr postępowania:
ogłoszenie o konkursie na stanowiska profesora nadzwyczajnego w Klinice Hematologii
Tytuł postępowania:
Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowiska: PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO w Klinice Hematologii (2 etaty).
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
21.01.2014  // godz. 10:30
Termin składania ofert:
14.02.2014  // godz. 15:00
Nr postępowania:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej
Tytuł postępowania:
Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko A D I U N K T A w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej.
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
21.01.2014  // godz. 10:50
Termin składania ofert:
14.02.2014  // godz. 15:00
Nr postępowania:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta w Klinice Hematologii
Tytuł postępowania:
Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko: A D I U N K T A w Klinice Hematologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
21.01.2014  // godz. 10:55
Termin składania ofert:
14.02.2014  // godz. 15:00