Ogłoszenia o konkursach

Nr postępowania:
IHIT/swz/konkurs/10/2013
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie konusltacji: kardiologicznych, ortopedycznych, urologicznych, psychiatrycznych, laryngologicznych, okulistycznych, ultarsonograficznych, pulmunologicznych, ginekologicznych, anestezjologicznych.
Tryb postępowania:
KONKURS
Data ogłoszenia:
10.12.2013  // godz. 14:00
Termin składania ofert:
24.12.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/9/2013
Tytuł postępowania:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań diagnostycznych z zakresu TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Tryb postępowania:
KONKURS
Data ogłoszenia:
19.11.2013  // godz. 14:05
Termin składania ofert:
03.12.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHit/swz/konkurs/8/2013
Tytuł postępowania:
Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w zakresie badań diahnostycznych: diagnostyka gruźlicy, diagnostyka chorób układu oddechowego, cytometria przepływowa, mikrobiologia i immunologia kliniczna, hemodializa, badania sekcyjne z podstawową oceną histopatologiczną, mammografia.
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
28.10.2013  // godz. 15:00
Termin składania ofert:
12.11.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHIT/swz/konkurs/7/2013
Tytuł postępowania:
Swiadczenie usług zdrowotnych w zakresie hematopatologii.
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
18.10.2013  // godz. 14:30
Termin składania ofert:
31.10.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/6/2013
Tytuł postępowania:
KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU BADAŃ W RAMACH DYŻURÓW TECHNIKÓW W ZAKRESIE RENGENODIAGNOSTYKI
Tryb postępowania:
KONKURS
Data ogłoszenia:
20.09.2013  // godz. 14:30
Termin składania ofert:
03.10.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/5/2013
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług zdrowotnych  polegających na wykonywaniu badań w zakresie patomorfologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
10.09.2013  // godz. 15:20
Termin składania ofert:
23.09.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/4/2013
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług medycznych - konsultacje lekarskie w zakresie kardiologii, ortopedii, stomatologii i okulistyki
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
31.07.2013  // godz. 14:00
Termin składania ofert:
13.08.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/3/2013
Tytuł postępowania:
Badania diagnostyczne z zakresu patomorfologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
25.07.2013  // godz. 14:30
Termin składania ofert:
07.08.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/2/2013
Tytuł postępowania:
ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU BADAŃ Z ZAKRESU mikrobilogii klinicznej, patologii i patomorfologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
18.06.2013  // godz. 12:50
Termin składania ofert:
01.07.2013  // godz. 10:00
Nr postępowania:
Tytuł postępowania:
Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko A D I U N K T A w Klinice Chirurgii Ogólnej
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
17.04.2013  // godz. 10:20
Termin składania ofert:
10.05.2013  // godz. 15:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/1/2013
Tytuł postępowania:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TRANSPORTÓW MEDYCZNYCH (w związku z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczposplitej Polskiej z dnia 15 lutego br. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalnosci leczniczej, w konkursie zastosowanie będzie miał Dziennik Ustaw z 2013 roku poz. 217)
Tryb postępowania:
KONKURS
Data ogłoszenia:
29.03.2013  // godz. 11:30
Termin składania ofert:
12.04.2013  // godz. 10:00