Ogłoszenia

Protokół publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy protokół publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”, która odbyła się w dniu 23 października 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie

Dokument do pobrania:

Protokół publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji założeń Projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

W dniu 23 października 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie, w Sali Konferencyjnej nr.4, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”, który planowany jest do realizacji w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-10-19, na adres e-mail: mmilczarekszpak@ihit.waw.pl  Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia z przebiegu prezentacji stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela Instytucji.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora IHiT w Warszawie

Rada Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA  IHiT

Ogłoszenie do pobrania

Więcej

Zapytanie ofertowe na wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie ogłasza zapytanie ofertowe na wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego przy ocenie kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wykaz wykonanych usług

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferenta

Więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dzierżawę gruntu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza wyniki  postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy Instytucie.

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dzierżawę gruntu

Więcej

Zmiana terminu składania ofert w przetargu na dzierżawę gruntu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w związku z licznymi pytaniami do postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy Instytucie przesuwa się następujące terminy:

  • składania ofert do dnia 31.03.2016 roku do godz. 900
  • wpłacenia wadium do 30.03.2016 roku do godz. 1400
  • otwarcie ofert na 31.03.2016 r. na godz. 1000

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pn:"System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)"

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu pn: “System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

 

Przygotowywanego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

w ramach poddziałania 2.3.1 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

W dniu 18.02.2016 r. w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14 w Warszawie odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu pn: “System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”.

 

Prezentację wygłosił Zastępca Dyrektora ds. Nauki Pan prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński.

Na prezentację przybyli przedstawiciele firm:

  1. Rodan Development Sp. z o.o. – Pan Marek Duraj
  2. S&T Services Sp. z o.o. – Pan Michał Wilbrandt

Uczestnicy nie mieli pytań do przedstawionej prezentacji.

Nagranie

Publiczna prezentacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Ogłoszenie
o publicznej prezentacji założeń projektu pn: “System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM)”

przygotowywanego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC
 
Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu System kompleksowego, cyfrowego udostępniania informacji naukowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (CYFRA-HEM) przygotowywanego przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa e-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 11:00 w Sali Audiowizualnej w budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przy ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

W trakcie publicznej prezentacji założeń projektu Wnioskodawca przedstawi informacje na temat:


•    okresu i kosztu realizacji projektu;
•    zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
•    zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
•    celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
•    znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
•    harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 15 lutego 2016 r.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  mmilczarekszpak@ihit.waw.pl 

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Więcej