Przyjmowanie listów, opinii i petycji

W przypadku stwierdzenia przez Państwa niewłaściwej realizacji usług zdrowotnych udzielanych przez pracowników Instytutu lub innych uwag odnoszących się do funkcjonowania naszej Placówki skargi należy kierować wyłącznie na piśmie do Dyrektora Instytutu:

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda

tel. (22) 34 96 176

fax (22) 34 96 178

e-mail: sekihit@ihit.waw.pl

Informacja o publikacji

Data publikacji: 07.11.2011 09:53
Osoba publikująca: Ryszard Chmielewski [ rchmielewski@ihit.waw.pl ]

Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 14:56
Osoba modyfikująca: Ryszard Chmielewski [ rchmielewski@ihit.waw.pl ]