Status prawny Instytutu

Instytutu Hematologii rozpoczął działalność na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1951 (Dz. U. z 1951 r. Nr 35, poz. 268).

Statut Instytutu uchwalony został przez jego Radę Naukową w dniu 14 czerwca 1991 roku i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 28 lutego 1992 roku.

W 1992 roku Instytut zmienił nazwę na Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 24 kwietnia 1971 r.

Instytut otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych (M. P. z 1971 r. Nr 27 poz. 174), a  zarządzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 lipca 1975 r. (M. P. z 1975 r. nr 24, poz. 154) - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii działa w szczególności w oparciu o:

Informacja o publikacji

Data publikacji: 18.10.2011 22:14
Osoba publikująca: admin [ adrestestowy27@gmail.com ]

Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2017 10:46
Osoba modyfikująca: admin [ adrestestowy27@gmail.com ]