Organizacja i tryb pracy

Organami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii są Dyrektor oraz Rada Naukowa.

 

Instytut Hemaologii i Transfuzjologii działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego ustalonego przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i organizacji związkowych działających w Instytucie po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i organizacji związkowych działających w Instytucie.

W skład Instytutu wchodzą: 

  1. komórki działalności leczniczo-usługowej i naukowo-badawczej, w tym kliniki, zakłady, oraz przychodnie specjalistyczne, poradnie i laboratoria,
  2. komórki działalności administracyjnej, technicznej i obsługi, w tym działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy,
  3. pozostałe komórki organizacyjne.

Schemat Organizacyjny Instytutu Hematologii i Transfuzjologii - wersja do pobrania w formacie PDF

 

Informacja o publikacji

Data publikacji: 30.11.2011 08:15
Osoba publikująca: Ryszard Chmielewski [ rchmielewski@ihit.waw.pl ]

Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2018 12:14
Osoba modyfikująca: Ryszard Chmielewski [ rchmielewski@ihit.waw.pl ]