Ogłoszenia o konkursach

Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/15/2016
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: ortopedii-traumatologii, kardiologii, hematologii, okulistyki, pulmonologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
23.12.2016  // godz. 11:00
Termin składania ofert:
30.12.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/14/2016
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: radiologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
19.12.2016  // godz. 10:50
Termin składania ofert:
28.12.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/12/2016
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia, radiologia
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
30.11.2016  // godz. 09:15
Termin składania ofert:
09.12.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/13/2016
Tytuł postępowania:
Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: ortopedia-traumatologia, psychologia, ginekologia, torakochirurgia, neurologia
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
30.11.2016  // godz. 09:50
Termin składania ofert:
12.12.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/11/2016
Tytuł postępowania:
 Świadczenie usług zdrowotnych na: badania w zakresie pozytonowej emisji tomografii komputerowej PET-CT całego ciała, badania w zakresie scyntygrafii całego ciała, badania Sirolimus
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
16.11.2016  // godz. 15:00
Termin składania ofert:
30.11.2016  // godz. 12:00
Nr postępowania:
DZ/SWZ/konkurs/10/2016
Tytuł postępowania:
DZ/SWZ/konkurs/10/2016
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
17.10.2016  // godz. 14:30
Termin składania ofert:
26.10.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/9/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/9/2016 - konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenie badań z hematopatologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
15.09.2016  // godz. 10:50
Termin składania ofert:
28.09.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/8/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/8/2016 - Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: neurologii
Tryb postępowania:
Konkurs
Data ogłoszenia:
08.09.2016  // godz. 11:00
Termin składania ofert:
26.09.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/7/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/7/2016 - Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia, radiologia, stomatologia, ortopedia - traumatologia, laryngologia, kardiologia (świadczenia z zakresu echokardiografii)
Tryb postępowania:
Konkurs
Data ogłoszenia:
05.07.2016  // godz. 09:54
Termin składania ofert:
12.07.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/6/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/6/2016 - Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: radiologii
Tryb postępowania:
Konkurs
Data ogłoszenia:
16.05.2016  // godz. 11:40
Termin składania ofert:
23.05.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/5/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/5/2016 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie  onkologia kliniczna,radioterapia onkologiczna,urologia
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
06.04.2016  // godz. 12:50
Termin składania ofert:
20.04.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/4/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/4/2016 - Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: psychiatrii
Tryb postępowania:
Konkurs
Data ogłoszenia:
29.03.2016  // godz. 13:15
Termin składania ofert:
08.04.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/3/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/3/2016 - Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: anestezjologii i internsywnej terapii
Tryb postępowania:
Konkurs
Data ogłoszenia:
16.03.2016  // godz. 10:20
Termin składania ofert:
23.03.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/2/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/2/2016 - Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: hematologii
Tryb postępowania:
Konkurs
Data ogłoszenia:
04.02.2016  // godz. 11:05
Termin składania ofert:
17.02.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/1/2016
Tytuł postępowania:
DZ/ŚWZ/konkurs/1/2016 - Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie: okulistyki oraz radiologii i diagnostyki obrazowej
Tryb postępowania:
Konkurs
Data ogłoszenia:
13.01.2016  // godz. 14:40
Termin składania ofert:
27.01.2016  // godz. 09:00
Nr postępowania:
DOPS-504-15/2015
Tytuł postępowania:
Konkurs ofert na świadczenia usług medycznych w zakresie pulmonologii
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
08.01.2016  // godz. 15:00
Termin składania ofert:
28.01.2016  // godz. 11:00