Ogłoszenia o konkursach

Nr postępowania:
Tytuł postępowania:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
20.12.2012  // godz. 13:00
Termin składania ofert:
19.01.2013  // godz. 24:00
Nr postępowania:
IHiT/swz/konkurs/7/2012
Tytuł postępowania:
WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - KONSULTACJE LEKARSKIE W ZAKRESIE: pulmonologii, psychiatrii, kardiologii, ortopedii, anestezjologii, urologii, ultrasonografii, laryngologii, okulistyki.
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
07.12.2012  // godz. 10:00
Termin składania ofert:
21.12.2012  // godz. 10:00
Nr postępowania:
IHiT/konkurs/swz/6/2012
Tytuł postępowania:
ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH, BADAŃ SEKCYJNYCH, HEMODIALIZY
Tryb postępowania:
konkurs
Data ogłoszenia:
26.10.2012  // godz. 10:45
Termin składania ofert:
09.11.2012  // godz. 10:00
Nr postępowania:
Tytuł postępowania:
IHiT/śwz/konkurs/4/2012 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU: TORAKOCHIRURGII, ORTOPEDII, DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
16.08.2012  // godz. 9:00
Termin składania ofert:
30.08.2012  // godz. 11:00
Nr postępowania:
Tytuł postępowania:
IHiT/ śwz / konkurs / 3 /2012-ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU BADAŃ W RAMACH DYŻURÓW TECHNIKÓW W ZAKRESIE RENTGENODIAGNOSTYKI
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
19.07.2012  // godz. 14:10
Termin składania ofert:
02.08.2012  // godz. 00:00
Nr postępowania:
Tytuł postępowania:
IHiT/śwz/KONKURS/2/2012 - ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU BADAŃ W ZAKRESIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
05.06.2012  // godz. 10:12
Termin składania ofert:
18.06.2012  // godz. 00:00
Nr postępowania:
Tytuł postępowania:
IHiT/śwz/konkurs/1/2012 -ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA WYKONYWANIU BADAŃ LABORATORYJNYCH
Tryb postępowania:
Data ogłoszenia:
28.05.2012  // godz. 10:54
Termin składania ofert:
12.06.2012  // godz. 00:00