Numer zamówienia: DOPS-50-1/2014

Tytuł postępowania: Świadczenie usług medycznych - konsultacje lekarskie w zakresie kardiologii, ortopedii, stomatologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej

Tryb postępowania: konkurs


Ostateczny termin składania ofert:
21.08.2014 11:00
Informację opublikował:
Mirosław Bianketti
Kontakt:
mbianketti@ihit.waw.pl
Data i godzina publikacji:
01.08.2014  // godz. 15:00

Wróć