Numer zamówienia: ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta w Klinice Chirurgii Naczyniowej

Tytuł postępowania: Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko A D I U N K T A w Klinice Chirurgii Naczyniowej.

Tryb postępowania: konkurs


Ostateczny termin składania ofert:
14.02.2014 15:00
Informację opublikował:
Mirosław Bianketti
Kontakt:
mbianketti@ihit.waw.pl
Data i godzina publikacji:
21.01.2014  // godz. 10:45

Wróć