Numer zamówienia: IHiT-DOPS-504-3/14

Tytuł postępowania: Konkurs na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych oraz wykonywania diagnostyki węzłów chłonnych i trepanobiopsji szpiku

Tryb postępowania: konkurs


Ostateczny termin składania ofert:
18.11.2014 10:00
Informację opublikował:
Mirosław Bianketti
Kontakt:
mbianketti@ihit.waw.pl
Data i godzina publikacji:
29.10.2014  // godz. 15:40

Wróć