Terapie w leczeniu chłoniaków nieziarniczych

W tym rozdziale znajdą Państwo informacje na temat chemioterapii chłoniaków nieziarniczych, w tym dotyczące schematów leczenia skojarzonego.

 

Ostatnia aktualizacja – 12.2014 r.
Następna aktualizacja – 2016 r.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.