Działalność wydawnicza

Od początku swego istnienia, Instytut redaguje przepisy dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Od 1970 roku, wydaje wspólnie z Polskim Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów periodyk naukowy „Acta Haematologica Polonica”, a od niedawna redaguje także kwartalnik „Journal of Transfusion Medicine” i „Hematologię”.

 

tl_files/Dzialalnosc naukowa/Wydawnictwa/JTM_strona.jpg

"Journal of Transfusion Medicine" jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w którym publikowane są prace poglądowe, prace oryginalne oraz kazuistyczne (opisy przypadków). Pismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (3,93) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 pkt) - http://www.jtm.viamedica.pl/

 

 

 

 

tl_files/Dzialalnosc naukowa/Wydawnictwa/Hematologia _strona.jpg"Hematologia" to nowy kwartalnik edukacyjny Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, którego Redaktorem Naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Czasopismo skierowane jest do hematologów i onkologów oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych. W "Hematologii" publikowane będą artykuły poglądowo-przeglądowe, opisy przypadków, eseje, w tym raporty z konferencji naukowych i edukacyjnych oraz pytania testowe z hematologii. czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (4,08). http://www.hematologia.viamedica.pl/