Standard Pracy Komitetu Transfuzjologicznego

Publikacja sfinansowana przez ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

 

 

Niniejsza publikacja jest pierwszą w Polsce próbą realizacji zadania polegającego na opracowaniu standardu wspomagającego pracę komitetów transfuzjologicznych i określającego wytyczne ich działalności. Zespół autorów, w skład którego wchodzą specjaliści - praktycy dołożył wszelkich starań, aby materiał zawarty w opracowanym Standardzie został przedstawiony w sposób rzetelny, a jednocześnie możliwie atrakcyjny dla Odbiorcy.

Po przeprowadzeniu analizy bogatego materiału będącego podstawą przygotowania niniejszej publikacji, jak również w oparciu o doświadczenia własne wyniesione z prowadzonych szkoleń obejmujących przedstawione zagadnienia, dostrzegamy konieczność dalszej wymiany doświadczeń oraz wiedzy teoretycznej. Pragniemy stale dążyć do spełniania postulatów i uwzględniania zgłaszanych nam problemów. Z tego względu jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące opracowanego Standardu.

Zgłaszane przez Państwa uwagi i opinie odnośnie niniejszego opracowania pozwolą na rozszerzenie i aktualizację kolejnego wydania Standardu. Będziemy wielce zobowiązani, jeśli podzielą się Państwo własnymi doświadczeniami w tym zakresie.
Zapraszamy do kontaktu na adres poczty elektronicznej:

standard-KT@ihit.waw.pl (z dopiskiem w tytule „Standard KT”)

 

Z góry dziękujemy
Zespół Redakcyjny Standardu

Publikacja dostępna w następujacych formatach:

  • pdf

  • epub (format ebook dedykowany dla urządzeń przenośnych np smartfon, tablet)

  • flash (format ebook może wymagać zainstalowania dodatkowej wtyczki w przeglądarce)