Chłoniaki

Rodzaje chłoniaków

Chłoniak jest nowotworem układu chłonnego. Chłoniak, podobnie jak inne nowotwory, jest chorobą komórek organizmu. Komórki w różnych częściach ciała działają w różny sposób, ale wszystkie naprawiają się i rozmnażają w ten sam sposób. Normalnie, komórki dzielą się w organizmie w sposób uporządkowany i kontrolowany. Jeśli jednak z jakiegoś powodu proces wymyka się spod kontroli komórki kontynuują dzielenie. W chłoniaku, masa lub guz formują się w jedną lub więcej grup węzłów chłonnych. Występują dwa rodzaje chłoniaków:

 

Alemtuzumab
Chlorambucil
Cyklofosfamid
Cytarabina
Doksorubicyna
Doksorubicyna liposomalna
Etopozyd
Fludarabina
Gemcytabina
Ibrytumomab
Ifosfamid
Interferon
Kladrybina
Metotreksat
Pentostatyna
Rytuksymab
Winkrystyna

CHOP
R-CHOP
CVP
R-CVP
DHAP i R-DHAP
ESHAP i R-ESHAP
FCR
HYPER-CVAD
ICE i R-ICE
ABVD