Terapia sterydami

Sterydy to leki, które często wspomagają chemioterapię w przebiegu leczenia chłoniaków. Poprawiają złe samopoczucie wywołane skutkami ubocznymi leczenia, takimi jak nudności i wymioty.

Sterydy stosowane w leczeniu chłoniaków nieziarniczych nie mają nic wspólnego ze sterydami stosowanymi do budowania masy mięśniowej.

Sterydem najczęściej podawanym w leczeniu chłoniaków nieziarniczych jest prednizolon.

Skutki uboczne

Sterydy, jako uzupełnienie procesu leczenia chłoniaków, stosowane są na ogół przez krótki czas i zazwyczaj powodują niewiele skutków ubocznych. Zaliczamy do nich:

• Niestrawność
• Wzmożony apetyt
• Zwiększoną aktywność czasami powodującą uczucie niepokoju
• Problemy z zasypianiem
• Podwyższony poziom cukru we krwi.

Przyjmowanie sterydów podczas posiłków łagodzi niestrawność. Lekarz może także przepisać Państwu leki zapobiegające niestrawności. Jeśli podczas przyjmowania sterydów wystąpią bóle brzucha, należy informować o tym lekarza. 

Przy problemach z zasypianiem pomocne może być przyjmowanie sterydów w trakcie porannego posiłku.

Czasami sterydy powodują wzrost poziomu cukru we krwi, dlatego w trakcie leczenia sterydami będą Państwu zlecane regularne badania krwi i moczu. Jeśli odczuwają Państwo wzmożone pragnienie lub zwiększy się ilość oddawanego moczu, należy poinformować o tym lekarza,.

U niektórych pacjentów występuje uczucie zmęczenia, bóle i pobolewania oraz spadek nastroju po zakończeniu leczenia sterydami. Jest to następstwem przystosowywania się organizmu do zmiany poziomu sterydów. Objawy takie zazwyczaj ustępują w ciągu dwóch, trzech dni.

 

Ostatnia aktualizacja: 04.2012
Następna planowana aktualizacja: 2014

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.