Typy chłoniaków nieziarniczych

Typy chłoniaków nieziarniczych


Występuje wiele różnych typów chłoniaków nieziarniczych. Lekarz musi dokładnie wiedzieć, z jaką odmianą chłoniaka ma do czynienia, ponieważ od tego zależy wybór sposobu leczenia.

Najczęściej stosowany system klasyfikacji chłoniaków nieziarniczych wyróżnia 40 różnych odmian chłoniaka. W tym artykule opisujemy najczęściej spotykane.

 

Chłoniaki B-komórkowe i T-komórkowe

Chłoniaki są często opisywane jako B-komórkowe lub T-komórkowe, w zależności od miejsca ich pochodzenia - z limfocytów B-komórkowych lub T-komórkowych.

Chłoniaki B-komórkowe występują znacznie częściej niż T-komórkowe. Niemal 9 na 10 chłoniaków nieziarniczych to chłoniaki B-komórkowe.

Najczęściej występujące chłoniaki B-komórkowe to:
• chłoniak rozlany z dużych komórek B,
• chłoniak grudkowy.

Rzadziej występujące odmiany to:
• pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej – MALT,
• chłoniak z komórek płaszcza,
• chłoniak Burkitta,
• chłoniak śródpiersia z dużych komórek B,
• chłoniak węzłowy strefy brzeżnej,
• chłoniak z małych limfocytów B,
• chłoniak limfoplazmocytowy (zwany również makroglobulinemią Waldenstroma).

Jedynie 1 na 10 chłoniaków nieziarniczych to chłoniaki T-komórkowe.

Do chłoniaków T-komórkowych zaliczamy:
• chłoniak z obwodowych komórek T,
• chłoniaki skórne - w tym ziarniniak grzybiasty i zespół Sézar’ego,
• anaplastyczny z dużych komórek T,
• chłoniaki limfoblastyczne (głównie T-komórkowe, ale mogą być także B-komórkowe).

 

Chłoniaki łagodne i agresywne

Chłoniaki dzielimy na łagodne lub agresywne.

 

Chłoniaki łagodne (o wolnej progresji)

Rozwijają się bardzo wolno i nie wymagają leczenia przez miesiące a nawet lata. Chłoniak grudkowy jest najczęściej spotykanym rodzajem łagodnego chłoniaka nieziarniczego.

 

Chłoniaki agresywne

Rosną szybciej. Zazwyczaj dają objawy i wymagają leczenia natychmiast po rozpoznaniu. Chłoniak rozlany z dużych komórek B jest najczęściej spotykanym rodzajem chłoniaka agresywnego.


Ostatnia aktualizacja – 04.2012.
Następna aktualizacja – 2014.

 

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpwiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.