RDex (Revlimid, wysokie dawki Dexametazonu)

Schemat 6: RDex (Revlimid, wysokie dawki Dexametazonu)

 

Rodzaj schematu Wskazanie Leki

Lenalidomid/

Dexametazon

Nawrotowa postać choroby Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz

1-21

Revlimid

25mg/

dobę

po

Dawka
wymaga modyfikacji w przypadku trombo-cytopenii oraz neutropenii

1-4,9-12,17-20

Dexa-metazon

40mg/

dobę

po
Tylko w cyklach 1-4
1-4 Dexa-metazon

40mg/

dobę

po
Po cyklu 5

 

1.Częstość podawania – co 21 dni
2.Maksymalna ilość cykli: do progresji choroby lub jej stabilizacji
3.Rekomendowane leczenie:

a.Bisfosfoniany
b.Profilaktyka przeciwzakrzepowa
c.Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2xdziennie-codziennie
d.Leki przeczyszczające
e.Redukcje dawek:

I. Po 65 roku życia Dexametazonu może być podawany tylko raz w tygodniu,
II. Po 75 roku życia można podawać tylko 20 mg Dexametazonu, raz w tygodniu
III. Trombocytopenia i neutropenia – szczegóły poniżej


IV. Trombocytopenia:

V. Jeśli liczba płytek krwi najpierw zmniejszy się do < 30 x 109/l – przerwać leczenie.

VI. Jeśli następnie powróci do ≥ 30 x 109/l należy wznowić leczenie w dawce 15mg/d

VII. Przy ponownym spadku poniżej 30 x 109/l należy ponownie przerwać leczenie, a następnie, przy wartościach≥ 30 x 109/l , wznowić leczenie w dawce 10mg. Nie stosować dawek poniżej 5 mg na dobę.


VIII. Neutropenia:

IX. < 0,5 x 109/l - przerwanie leczenia Lenalidomidem, wznowienie, gdy ≥ 0,5 x 109/l.

X. Gdy neutropenia jest jedynym obserwowanym działaniem toksycznym należy ponownie zastosować wyjściową dawkę Lenalidomidu.

XI. Kiedy neutropenii towarzyszyła trombocytopenia należy wznowić leczenie Lenalidomidem w dawce 15mg/dobę.

XII. W sytuacji, gdy ponownie dojedzie do spadku neutrocytów   <0,5 x 109/l, po regeneracji należy zastosować dawkę 15 lub 10mg/dobę.

XIII. Nie należy stosować dawki poniżej 5mg/dobę.