Szpiczak plazmocytowy/ mnogi

Przyczyny i czynniki ryzyka szpiczaka plazmocytowego


Lekarze nie są pewni, co wywołuje szpiczaka, wiadomo jednak, że istnieje szereg czynników zwiększających ryzyko zachorowania.

Do czynników tych należą:
 
• Wiek
Ryzyko zachorowania na szpiczaka rośnie z wiekiem. U osób poniżej 40 roku życia szpiczak występuje rzadko; najczęściej rozpoznawany jest u osób powyżej 65 lat.

• Rasa
Szpiczak występuje dwa razy częściej w populacji afro-karaibskiej niż w populacji białej.

• Płeć
Szpiczak występuje nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet.

• Wykonywana praca
Niektóre zawody (związane np. z rolnictwem  czy przemysłem petrochemicznym) niosą z sobą większe ryzyko zachorowania na szpiczaka, prawdopodobnie ze względu na oddziaływanie substancji szkodliwych.

• Promieniowanie
U osób narażonych na wysoki poziom promieniowania ryzyko zachorowania jest większe.

Nieco wyższe jest ryzyko zachorowania u osób, które mają bliskich krewnych chorych na szpiczaka. Podobnie jak inne nowotwory, szpiczak nie jest zakaźny; nie można się nim zarazić od innych.

 

Ostatnia aktualizacja: 09.2010 r.
Następna planowana aktualizacja: 2013 r.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.