Przeszczepy komórek macierzystych

Przeszczepianie komórek macierzystych jest rzadziej stosowaną metodą leczenie chłoniaków nieziarniczych. Czasami stosuje się w przypadku nawrotu choroby po zakończeniu innego rodzaju leczenia.

Przeszczepianie komórek macierzystych jest niekiedy zalecane w sytuacji, gdy standardowa chemioterapia okazuje się nieskuteczna. Ten sposób leczenia wiąże się z możliwością wystąpienia poważnych działań niepożądanych, dlatego nie dla wszystkich jest wskazany i nie jest stosowany rutynowo. Zanim lekarz zdecyduje się na takie rozwiązanie, przedyskutuje je z Państwem.

Wysokodawkowana chemioterapia z przeszczepieniem komórek macierzystych (przeszczep autologiczny)

Główną zaletą tego rodzaju leczenia jest możliwość przyjmowania większych dawek leków chemioterapeutycznych w przebiegu leczenia chłoniaka.

Przed rozpoczęciem wysokodawkowanej chemioterapii zastosowane będzie leczenie cytostatykami w celu uzyskania remisji. Od pacjenta w remisji pobiera się komórki macierzyste (podstawowe komórki krwi, z których powstają inne komórki), które będą przechowywane do czasu, aż pacjent będzie gotowy do przeszczepu po zakończeniu wysokodawkowanej chemioterapii, która zniszczy komórki nowotworowe.
Oprócz niszczenia komórek nowotworowych wysokie dawki chemioterapii uszkadzają także szpik kostny (tam wytwarzane są nowe komórki krwi). Po zakończeniu terapii pobrane od Państwa komórki macierzyste zostaną z powrotem przeszczepione do krwioobiegu (przez kroplówkę), przedostaną się do szpiku kostnego, gdzie po kilku tygodniach zaczną produkować nowe, zdrowe komórki krwi.

W oczekiwaniu na regenerację szpiku kostnego będą Państwo szczególnie narażeni na infekcje, w związku z tym trzeba będzie pozostać w szpitalu.


Przeszczepienie komórek macierzystych od dawcy (przeszczep allogeniczny)

Niektórym pacjentom podaje się komórki macierzyste pobrane od innej osoby (innego dawcy). Jest to tak zwany przeszczep allogeniczny. Komórki krwi pobrane od dawcy pomogą w regeneracji Państwa szpiku kostnego po zastosowaniu chemioterapii. Wzmocnią także działanie układu odpornościowego, co ułatwi walkę z chłoniakiem.

Przeszczepienie komórek macierzystych jest skomplikowaną procedurą, niosącą za sobą pewne ryzyko, w związku z czym przeprowadza się je w specjalistycznych ośrodkach. Może to oznaczać konieczność dojechania do ośrodka oddalonego od miejsca zamieszkania.

Badania nad wykorzystywaniem tej metody w leczeniu chłoniaków trwają nieprzerwanie. Mogą Państwo otrzymać propozycję wzięcia udziału w badaniach klinicznych.

Więcej informacji na temat wysokodawkowanej chemioterapii z przeszczepieniem komórek macierzystych znajdą Państwo w artykułach dotyczących leczenia chłoniaków.

Ostatnia aktualizacja: 04.2012
Następna planowana aktualizacja: 2014

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.