Objawy

Najczęstszym objawem szpiczaka są bóle kości, szczególnie kręgosłupa (kręgi). W nielicznych przypadkach dochodzi do ucisku rdzenia kręgowego. Objawy mogą występować także w innych kościach, np. żebra, czaszka lub miednica.


Do innych objawów należą:
• zmęczenie i senność z powodu braku czerwonych krwinek (tzw. niedokrwistości),
• problemy z nerkami, spowodowane przez paraproteiny produkowane przez komórki szpiczaka, które mogą wtórnie powodować niedokrwistość,
• częste infekcje, zwłaszcza infekcje dróg oddechowych, ze względu na brak prawidłowych przeciwciał,
• utrata apetytu, nudności, zaparcia, depresja i senność spowodowane zbyt dużą ilością wapnia we krwi (hiperkalcemia), który uwalnia się z uszkodzonych kości,
• krwawienia i siniaki z niewyjaśnionych przyczyn, np. krwawienie z nosa lub dziąseł, z powodu obniżonej liczby płytek we krwi,
• utrata masy ciała. 


Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi u Państwa, należy skonsultować się z lekarzem jak najszybciej. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre z tych symptomów mogą towarzyszyć innym chorobom – wiele osób z tymi objawami nie będzie miało szpiczaka plazmocytowego. Czasami zdarza się, że szpiczak wykrywany jest w badaniu krwi zleconym z innego powodu.

 

Ostatnia aktualizacja: 09.2010 r.
Następna planowana aktualizacja: 2013 r.

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.