Jak rozwijają się chłoniaki nieziarnicze?

Jak rozwijają się chłoniaki nieziarnicze

 

Podobnie jak inne rodzaje nowotworów chłoniaki nieziarnicze są chorobami komórek krwi.

Organizm zbudowany jest z komórek, które ulegają zastąpieniu, gdy są stare i zniszczone. Odbywa się to poprzez ich podział, a w wyniku tego podziału z jednej komórki powstają dwie komórki identyczne.

Prawidłowy podział komórek jest dokładnie kontrolowany, tak, aby ich liczba odpowiadała potrzebom organizmu. Jeśli z jakiegoś powodu proces ten zostaje zakłócony, wytwarza się nadmierna liczba komórek i może rozwinąć się nowotwór.

W przypadku chłoniaków nieziarniczych, z komórek krwi zaczynają powstawać nieprawidłowe limfocyty, które nie przestają się dzielić i proces wymyka się spod kontroli. Po pewnym czasie nadmiar nieprawidłowych komórek powoduje powstanie zgrubienia, czyli guza.

Na ogół proces ten przebiega w węzłach chłonnych, ale chłoniak nieziarniczy może powstać niemal wszędzie, w żołądku, jelicie cienkim, na skórze, w migdałkach, w tarczycy lub jądrach. Chłoniak, który powstaje poza węzłami chłonnymi, nazywamy chłoniakiem pozawęzłowym.

Krążące w układzie limfatycznym limfocyty docierają do wszystkich obszarów organizmu, dlatego chłoniak nieziarniczy może rozprzestrzenić się z miejsca, w którym powstał do innych obszarów. Komórki chłoniaka mogą również przemieszczać się w układzie krwionośnym i docierać do narządów takich jak śledziona, szpik kostny, wątroba czy płuca. W nowym miejscu komórki chłoniaka nie przestają się dzielić i powstaje nowy guz.

Chłoniak zazwyczaj zaczyna rozwijać się w węzłach chłonnych, które są częścią układu limfatycznego. Na ogół chłoniak zajmuje grupy węzłów chłonnych w jednym obszarze. Jednak za pośrednictwem układu limfatycznego komórki chłoniaka mogą czasami rozprzestrzeniać się do węzłów chłonnych położonych w innych częściach ciała. Mogą także przedostać się do krwioobiegu i dotrzeć do innych narządów. W nowym miejscu komórki chłoniaka nie przestają się dzielić i powstaje nowy guz.


Ostatnia aktualizacja – 04.2012.
Następna aktualizacja – 2014.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.