Co to są chłoniaki nieziarnicze

Co to są chłoniaki nieziarnicze?

 

Chłoniaki nieziarnicze to grupa chorób nowotworowych układu chłonnego.

Wyróżniamy dwa główne typy chłoniaków:

• ziarnica złośliwa, niegdyś zwana chorobą Hodgkina,
• chłoniaki nieziarnicze.

W Wielkiej Brytanii, wśród nowotworów chłoniaki nieziarnicze znajdują się na piątym miejscu pod względem częstotliwości występowania. Co roku choroba ta rozpoznawana jest u około 11.500 osób. Jest wiele odmian chłoniaka nieziarniczego. Niektóre rozwijają się bardzo powoli i nie wymagają leczenia nawet przez miesiące lub lata. Inne rosną szybko i po rozpoznaniu wymagają natychmiastowego leczenia.

Ostatnia aktualizacja – 04.2012.
Następna aktualizacja – 2014.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpwiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.