Interferon

Informacja dotyczy leku o nazwie interferon alfa, stosowanego w przebiegu leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz niektórych rozrostów limfatycznych i szpikowych. Czasami stosowany również w leczeniu niektórych typów chłoniaków i białaczek.

Jaki to lek

Jest to białko, które w postaci naturalnej występuje w organizmie w bardzo niewielkich ilościach. Interferon jest również lekiem; są trzy rodzaje interferonu: alfa, beta i gamma. Informacje zawarte w tym rozdziale odnoszą się do interferonu alfa.

Jak wygląda?

Interferon alfa jest białym proszkiem, który po zmieszaniu z wodą tworzy płyn o słomkowym zabarwieniu. Dostępny jest w ampułkach zawierających gotowy roztwór, w strzykawkach lub w specjalnych wstrzykiwaczach (injection pens).

Sposób podania

Interferon wstrzykuje się podskórnie, zazwyczaj w udo lub brzuch i łatwo się tego nauczyć. Wówczas kolejne zastrzyki można wykonywać w domu (samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny lub znajomych). Można też korzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej. W ofercie rynkowej jest szereg różnych rodzajów strzykawek napełnionych interferonem. Warto omówić ten temat z lekarzem lub pielęgniarką , którzy wyjaśnią jak często należy wstrzykiwać interferon i jak długo potrwa leczenie. Zależy to od rozpoznania i reakcji pacjenta na leczenie.

Działanie 

Interferon podawany jest w celu pobudzenia układu odpornościowego do walki z niektórymi odmianami nowotworów, ale dokładny mechanizm działania nie jest do końca poznany. Zakłada się, że interferon w różnoraki sposób wpływa na organizm:
• spowalnia lub zatrzymuje proces dzielenia komórek nowotworowych,
• obniża zdolność komórek nowotworowych,
• wzmacnia układ odpornościowy.

Możliwe działania niepożądane

W organizmie, w naturalnej postaci interferon występuje w niewielkich ilościach. Po podaniu zastrzyku ilość interferonu w organizmie znacznie wzrasta. Pomimo, iż jest to substancja naturalna wywołuje ona skutki uboczne, na ogół jednak niezbyt poważne. Pacjenci różnie reagują na leki, trudno więc przewidzieć skutki uboczne. Najczęściej obserwowane działania niepożądane przedstawiamy poniżej.

Objawy grypopodobne

Do objawów takich należą: wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni i stawów. Występują na ogół 2-3 godziny po podaniu leku, ale długo się nie utrzymują. Lekarz przepisze odpowiednie środki dla ich złagodzenia. Po pierwszym zastrzyku interferonu objawy grypopodobne mogą być nasilone; przy kolejnych stają się łagodniejsze. Rozwiązaniem może być wstrzykiwanie interferonu bezpośrednio przed pójściem spać; wtedy skutki uboczne są mniej odczuwalne.

Uczucie zmęczenia i apatii

Niekiedy objawy te nasilają się po serii zastrzyków i można im przeciwdziałać przeplatając okresy wypoczynku umiarkowaną aktywnością ruchową np. chodzeniem na spacery.


Mniej częste działania niepożądane

Nudności, wymioty i utrata apetytu

Nudności, wymioty i utrata apetytu występują rzadko. W razie potrzeby lekarz przepisze odpowiednie leki.

Podrażnienie skóry w miejscu wkłucia

Można temu zapobiegać zmieniając miejsca wkłucia. Czasami w wyniku reakcji alergicznej może pojawić się wysypka.

Zawroty głowy

Należy powiadomić lekarza.

Depresja i wahania emocjonalne

Interferon czasami powoduje zmiany nastroju, depresje, stany lękowe, niepokój lub trudności z zasypianiem. Jeśli w trakcie przyjmowania interferonu poczujecie Państwo osłabienie lub zmiany nastroju, należy poinformować o tym lekarza, który przepisze odpowiednie środki.

Mrowienie w dłoniach i stopach

Należy informować lekarza, jeśli objawy takie wystąpią.

Wypadanie włosów

Interferon czasami powoduje przerzedzenie włosów, rzadko jednak całkowitą ich utratę. Zjawisko ma charakter przejściowy i włosy odrastają po zakończeniu leczenia.

Płodność

Leczenie interferonem może spowodować zaburzenia płodności; u kobiet może wpływać na cykl menstruacyjny, u mężczyzn natomiast na liczbę plemników. Na ogół jest to zjawisko przejściowe, niekiedy jednak skutki bywają trwałe. Kobiety w wieku rozrodczym powinny podczas przyjmowania interferonu stosować skuteczne formy antykoncepcji.

Przejściowy spadek liczby krwinek

Leczenie interferonem zwiększa podatność na zakażenia, krwawienia lub siniaczenia. Niekiedy powoduje niedokrwistość (brak czerwonych ciałek krwi). Wszelkie objawy krwawienia, siniaczenia lub zakażenia należy zgłaszać lekarzowi.

Wpływ interferonu na krążenie

Interferon może wpływać na rytm pracy serca i ciśnienie krwi. Jest to stan przejściowy i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Należy natychmiast informować lekarza o każdym skutku ubocznym, nawet jeśli nie jest przez nas wymieniony.


Informacje dodatkowe

W trakcie leczenia będziecie Państwo dokładnie monitorowani przez lekarzy i pielęgniarki. Próbki krwi i moczu będą regularnie pobierane, podobnie jak regularnie mierzone będą: temperatura, tętno i ciśnienie krwi. Pozwoli to ustalić wpływ podawania interferonu na Państwa organizm. Jeśli interferon wstrzykiwany jest w warunkach domowych, na badania kontrolne należy zgłaszać się do szpitala.

Interferon należy przechowywać w lodówce.

Poza domem interferon należy przechowywać w przenośnej lodówce (do nabycia w sklepach AGD). W ulotce informacyjnej dla pacjenta znajdziecie Państwo dokładne instrukcje na ten temat.

Ostatnia aktualizacja: 12.2011.
Następna planowana aktualizacja: 2013.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.