Wypis

O wypisie Pacjent informowany jest przez lekarza prowadzącego podczas porannego obchodu lekarskiego. Po zakończeniu czynności administracyjnych Pacjent otrzymuje przygotowaną przez lekarza kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia, a w razie potrzeby zaświadczenie o niezdolności do pracy i receptę. Szpitalną kartę informacyjną należy okazać podczas następnego badania kontrolnego.

Pacjenci wypisywani są z reguły w godzinach przedpołudniowych.