VCD (Valcade, Cyklofosfamid, Dexametazon)

Schemat 8: VCD (Valcade, Cyklofosfamid, Dexametazon)

 

Rodzaj schematu Wskazanie Leki
VCD

Leczenie nawrotowej/ progresującej postaci choroby (zgodnie z protokołem terapeu-tycznym NFZ)

Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz
1,2,4, 5,8,9, 11,12 Dexa-metazon 20 mg raz dziennie po Do przyjmo-wania w trakcie posiłku

1,4, 8,11

Borte-zomib 1,3 mg/m2 IV
Szybka infuzja w 0,9% NaCl
1,8,15 Cyklo-fosfamid 500mg po
Wymaga redukcji dawki przy neutropenii

 

1.Częstość podawania – co 21 dni
2.Maksymalna ilość cykli: 8
3.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

I.Bisfosfoniany,
II.Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie,
III.Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,
IV.Redukcja dawki w neuropatii.