VAD (Vinblastyna, Adriamycyna, Dexametazon)

Schemat 4: VAD (Vinblastyna, Adriamycyna, Dexametazon)

 

Rodzaj schematu Wskazanie Leki
VAD

Leczenie opornych po-staci choroby,

może być sto-sowany w pierwszej linii leczenia u chorych pla-nowanych do przeszczepu nietolerujących talidomidu

Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz
1-4 Doxorubicyna 9mg/m2/ dobę wlew ciagły Dawka na cykl 36mg/2

1-4,12-15

Dexametazon

40mg/ dobę

po
Do połknięcia w trakcie posiłku
1-4 Winkrystyna 0,4mg/ dobę wlew ciagły
Dawka na cykl – 1,6 mg/m2

 

1.Częstość podawania – co 21 dni
2.Maksymalna ilość cykli: 4-6
3.Wlew ciągły może być podawany tylko przez wkłucie centralne,
4.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

  • Bisfosfoniany,
  • Profilaktyka przeciwzakrzepowa,
  • Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,
  • Profilaktyka przeciwwymiotna.