Szpiczak plazmocytowy (mnogi)

Szpik kostny i komórki krwi

 

Szpik kostny to gąbczasta substancja wypełniająca niektóre kości i wytwarzająca komórki zwane (komórkami) macierzystymi.

Komórki macierzyste to niedojrzałe komórki, które rozwijają się w trzy różne rodzaje komórek krwi:
• krwinki czerwone, które dostarczają tlen do wszystkich komórek organizmu,
• krwinki białe, które odgrywają zasadniczą rolę w zwalczaniu zakażeń,
• płytki krwi, które uczestniczą w procesie krzepnięcia krwi.

tl_files/Dla_pacjentow/Macmillan/Szpiczak plazmocytowy - pliki tekstowe/szpik kostny2a.png

                                Rysunek. Kość i szpik kostny

 

Komórki plazmatyczne

Komórki plazmatyczne to rodzaj białych krwinek. Stanowią one część układu odpornościowego i pomagają chronić organizm przed zakażeniem. Komórki plazmatyczne wytwarzają białka zwane przeciwciałami lub immunoglobulinami. Przeciwciała te krążą we krwi gotowe do obrony przed wirusami i bakteriami, które wtargnęły do organizmu.

W przypadku zakażenia, organizm wytwarza większą liczbę komórek plazmatycznych, w związku z czym rośnie liczba przeciwciał uczestniczących w zwalczaniu przyczyny zakażenia.

 

Przeciwciała

Przeciwciała są zbudowane z połączonych ze sobą łańcuchów białkowych. Niektóre z tych łańcuchów są większe (tzw.  łańcuchy „ciężkie”), inne zaś mniejsze ( tzw. łańcuchy „lekkie”). 

tl_files/Dla_pacjentow/Macmillan/lancuch.jpg

Istnieje pięć typów łańcucha ciężkiego (α, γ, δ, ε, μ), i dwa typy łańcucha lekkiego (kappa i lambda). Każde przeciwciało zawiera jeden typ łańcucha ciężkiego i jeden typ łańcucha lekkiego.

 

Ostatnia aktualizacja: 04.2010 r.
Następna planowana aktualizacja: 2013 r.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.