Szpiczak plazmocytowy/ mnogi

Stopnie zaawansowania szpiczaka plazmocytowego

 

Stopień zaawansowania nowotworu opisuje zakres zmian i ich wpływ na organizm. Ustalenie stopnia zaawansowania szpiczaka pomaga lekarzowi w doborze najlepszej formy leczenia dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wyróżniamy trzy stopnie zaawansowania szpiczaka mnogiego, które mówią o wpływie choroby na organizm i o tym jak szybko ona postępuje.

Do klasyfikacji szpiczaka mnogiego powszechnie stosuje się Międzynarodowy System Stopniowania (ISS - International Staging System), który opiera się na pomiarach stężenia beta-2 mikroglobuliny i albuminy w osoczu. Pomiary te wykonywane są w próbkach krwi.

Stopień I: beta-2 mikroglobulina jest mniejsza niż 3.5mg/dL, a albumina większa bądź równa 3.5g/dL. Jest to wczesne stadium szpiczaka.

Stopień II: beta-2 mikroglobulina jest mniejsza niż 3,5 mg/dl , a albumina mniejsza niż 3,5 g/dL lub gdy beta-mikroglobulina wynosi od 3,5 - 5.5mg/dL. Jest to średni stopień  zaawansowania.

Stopień III: beta-2 mikroglobulina jest równa lub większa niż 5,5 mg/dL. Jest to wysoki stopień zaawansowania.


Ostatnia aktualizacja – 2.2014 r.
Następna aktualizacja – 2015 r.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.