Regulamin odwiedzin na Oddziale Intensywnej Terapii

Odwiedziny odbywają się zawsze za zgodą personelu medycznego w godz. 1600÷1800. Czas wizyty może być ograniczony przez pielęgniarkę dyżurną (wynika to ze specyfiki oddziału). Odwiedzających prosimy o:

  • pozostawianie wierzchniego ubrania w szatni szpitalnej
  • zdezynfekowanie rąk przed wejściem na salę
  • wchodzenie na oddział w ochraniaczach na obuwie i fartuchu ochronnym (fartuch do nabycia w oddziale)
  • nie siadanie na łóżkach szpitalnych
  • nie karmienie pacjentów bez zgody personelu medycznego
  • nie obsługiwanie sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu oddziału
  • zostawianie chorym tylko niezbędnych rzeczy (przybory toaletowe, miękkie obuwie)

Po zakończonej wizycie u chorego prosimy o:

  • wrzucenie fartucha ochronnego do kosza, a także zdezynfekowanie rąk w obrębie OIT
  • zdjęcie ochraniaczy na obuwie po opuszczeniu oddziału OIT.