Poradnia Zaburzeń Hemostazy

Adres:  
            ul. Indiry Gandhi 14
            02-776 Warszawa
            Blok A, parter, parter (Przychodnia Specjalistyczna)
Kierownik Poradni:       
            lek. med. Ewa Stefańska – Windyga

Rejestracja: 
            Godz. pracy:   poniedziałek – piątek 800 ÷1500 
            Tel.:                  (22) 34 96 132
            Fax:                  (22) 34 96 459
            e-mail:             przychodnia@ihit.waw.pl

Wymagane dokumenty:
           - skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
           - dowód osobisty
           - dokumentacja medyczna (wyniki badań dodatkowych, karty informacyjne
              z pobytów szpitalnych)

Lekarze:
      lek. med. Ewa Stefańska – Windyga 
                    poniedziałek – piątek 800 ÷1430,  gab. nr 8
Gabinet zabiegowy:
               Godz. pracy:         poniedziałek – piątek 800 ÷1430 ,  gab. nr 6
               Tel.:                       (22) 34 96 155

Pobieranie krwi:

800 ÷ 845  monitorowanie leczenia p/krzepliwego – oznaczenie INR

900 ÷1030 pozostałe badania układu krzepnięcia

Przetaczanie płynów, DDAVP: 800 ÷ 1300
Podawanie czynników krzepnięcia: 800 ÷1430