Poradnia Potransplantacyjna

Poradnia kontynuuje opiekę nad chorymi poddanymi przeszczepieniom komórek krwiotwórczych w Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych IHT oraz nad chorymi przeszczepianymi w innych ośrodkach, a mieszkającymi w pobliżu. Bezpośrednią opiekę sprawują lekarze Kliniki, mający ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów zdrowotnych tej szczególnej grupy chorych.

UWAGA!
24 grudnia 2018r. Poradnia jest nieczynna na podstawie decyzji Dyrektora IHIT z dnia 8.11.2017r.
W dniu 24.12.2018r. rejestracje, poradnie i punkty pobrań krwi na ul. Chocimskiej 5 i ul. Gandhi 14  będą nieczynne.