Poradnia dla Chorych na Wrodzone Niedokrwistości

Adres:  
            ul. Indiry Gandhi 14
            02-776 Warszawa
            Blok A, parter (Przychodnia Specjalistyczna)

Kierownik Poradni:       
            dr n. med. Ewa Mendek - Czajkowska

Rejestracja: 
            Godz. pracy:   poniedziałek – piątek 800 ÷1500 
            Tel.:                  (22) 34 96 129
            Fax:                  (22) 34 96 459

Wymagane dokumenty:
           - skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ
           - dowód osobisty
           - dokumentacja medyczna (wyniki badań dodatkowych, karty informacyjne
              z pobytów szpitalnych)

Lekarze:
     dr n. med. Ewa Mendek - Czajkowska 
                    poniedziałek 1100 ÷1500  gab. 3
                    wtorek              1000 ÷1500  gab. 3