Podskórny Valcade

Schemat 10: Podskróny Valcade

Rodzaj schematu Wskazanie Leki

Valcade s.c.

Leczenie nawrotowej/
progresujacej postaci
choroby, chorzy z polineuro-patią  (zgodnie
z protokołem
terapeu-tycznym
NFZ)

Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz 

1,2,4,

5,8,9,

11,12

Dexa-metazon

20mg raz dziennie

po

Od 4 cyklu, jeżeli brak PR

1,4,8,11 Borte-zomib

1,3mg/m2

s.c. Rozpusz-czony w 1,4 ml NaCl, podawać podskórnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Podskórne stosowanie Valcade zmniejszy ryzyko działań ubocznych, w tym neuropatii (42% w stos. podawania dożylnego)
2.Częstość podawania – co 21 dni
3.Maksymalna ilość cykli: 8
4.Od początku leczenia Valcade stosowany jest w monoterapii, jeżeli < PR po cyklu 4, dołącza się Dexametazon
5.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

  • Bisfosfoniany,
  • Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie,
  • Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,
  • Redukcja dawki w neuropatii.