PAD (Bortezomib, Adriamycyna, Dexametazon)

Schemat 9: PAD (Bortezomib, Adriamycyna, Dexametazon)

 

Rodzaj schematu Wskazanie Leki
PAD Oporna lub nawrotowa postać choroby Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz
1,4, 8,11 Bortezomib

1,3 mg/ m2

IV Bolus 3-5 sek.
1-4 Doxo-rubicyna

9mg/ m2/d

dawka całkowita na kurację 36mg/m2

IV
Wlew ciągły w 0,9% NaCl, 4 doby
1-4 Dexa-metazon 40 mg/m2 po
Rano, z posiłkiem

 

1.Częstość podawania – co 21 dni
2.Maksymalna ilość cykli: 4-6
3.Dexametazonu w pierwszym cyklu powinien być podawany również w dniach 8-11 oraz 15-18
4.Wlew ciągły może być podawany tylko przez wkłucie centralne,
5.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

  • Bisfosfoniany,
  • Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,
  • Profilaktyka przeciwwymiotna,
  • Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie.