MPT (Melfalan, Prednison, Talidomid)

Schemat 3: MPT (Melfalan, Prednison, Talidomid)

Rodzaj schematu Wskazanie Leki
MPT

Pierwsza linia lecze-nia u cho-rych star-szych i w gorszym stanie ogólnym

Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz
1-7 Alkeran 4 mg/m2 po  
Codziennie bez przerywania Talidomid 100mg/d po
Po pojawieniu się toksy-czność dawkę można redukować do 50%
1-7 Predni-zolon 40mg/m2 po
Rano, z posiłkiem

 

1.Częstość podawania – co 28 dni
2.Maksymalna ilość cykli: 4-6
3.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

  • Bisfosfoniany,
  • Profilaktyka przeciwzakrzepowa,
  • Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie -codziennie,
  • Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Prednizolonem,
  • Leki przeczyszczające.