CTDa (attenuated)-(Cyklofosfamid, Talidomid, niskie dawki Dexametazonu)

Schemat 2: CTDa (attenuated) - (Cyklofosfamid, Talidomid, niskie dawki Dexametazonu)

 

Rodzaj schematu Wskazanie Leki
CTDa Pierwsza linia leczenia u chorych starszych i w gorszym stanie ogólnym, nie nadajacych się do CTD Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz
1,8,15,22 Cyklo-fosfamid 50 mg po  
Codziennie bez przerywania Talidomid od 50 do 200 mg/na dobę po
Dawka wyjściowa 50mg/d, po 3 tygodniach można zwiększyć o 50mg/d, maksymalna dawka przy dobrej tolerancji 200 mg/d
1-4,12-15 Dexa-metazon 20 mg po
Rano, z posiłkiem

 

1. Częstość podawania – co 28 dni
2. Maksymalna ilość cykli: 4-6
3. Rekomendowane leczenie towarzyszące:

  • Bisfosfoniany,
  • Profilaktyka przeciwzakrzepowa,
  • Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie,
  • Meprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,
  • Leki przeczyszczające.