C-weekly (Cyklofosfamid podawany cotygodniowo)

Schemat 11: C-weekly (Cyklofosfamid podawany cotygodniowo)

Rodzaj schematu Wskazanie Leki

Cyklo-fosfamid w mono-terapii

Leczenie paliatywne

Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz 

1

Cyko-fosfamid

300mg/ m2

po

-

co drugi dzień Predni-solon

40mg/m2

po -

 

 

 

 

 

 

 

1.Leki powinny być podawane przez 6 tygodni, potem łagodna redukcja dawki sterydów.
2.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

I.Bisfosfoniany,
II.Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Prednizolonem.