Szpiczak plazmocytowy/ mnogi

Dalsze badania
 
Lekarz może zlecić dalsze badania w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat choroby.

Rezonans magnetyczny

Metoda ta wykorzystuje pole magnetyczne do uzyskania szczegółowego obrazu wybranych obszarów ciała. W związku z tym, że będziecie Państwo poddani działaniu silnego pola magnetycznego, przed rozpoczęciem badania zostaniecie poproszeni o wypełnienie i podpisanie ankiety. Ankieta zawiera pytania dotyczące metalowych implantów takich jak stymulator serca, klamry/zaciski chirurgiczne, gwoździe kostne itp. Pozwoli ona upewnić się, że badanie jest dla Państwa bezpieczne. Należy także poinformować lekarza o jakiejkolwiek styczności z opiłkami metalu lub pracy w branży metalowej, albowiem drobne fragmenty metalu mogły utkwić w Państwa organizmie. W takim wypadku badanie jest niemożliwe i lekarz zleci inne.

Przed przystąpieniem do badania pacjent musi usunąć wszystkie metalowe przedmioty, także biżuterię. Niektórym pacjentom podaje się dożylnie kontrast. Nie powoduje to uczucia dyskomfortu. Dzięki kontrastowi uzyskuje się wyraźniejszy obraz badanego obszaru.

W trakcie badania pacjent leży nieruchomo we wnętrzu długiego cylindra, przez około 30 minut. Badanie jest bezbolesne, trochę niewygodne. Niektórzy pacjenci mają uczucie klaustrofobii. Urządzenie jest głośne, więc otrzymacie Państwo zatyczki do uszu lub słuchawki. Podczas badania pacjent jest w stałym kontakcie z osobą obsługującą urządzenie.

Badanie metodą tomografii komputerowej

Badanie polega na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich, tworzących trójwymiarowy obraz ciała. Trwa od 10 do 30 minut i jest bezbolesne. W tomografii komputerowej wykorzystuje się bardzo niskie dawki promieniowania, nieszkodliwe dla pacjenta ani dla osób, z którymi pacjent się styka.
Przed badaniem nie wolno jeść ani pić przez 4 godziny. Zostanie podany kontrast (w płynie lub w zastrzyku), który pozwoli wyraźniej widzieć wskazane obszary ciała. Kontrast może powodować krótkotrwałe uczucie gorąca. Należy poinformować lekarza o uczuleniu na jod lub o astmie. U osób dotkniętych powyższymi schorzeniami może wystąpić niepożądana reakcja na kontrast.
Po zakończonym badaniu będą Państwo mogli udać się do domu.

tl_files/Dla_pacjentow/Macmillan/Szpiczak plazmocytowy - pliki tekstowe/CTscan400x440.jpg

Rysunek. Badanie metodą tomografii komputerowej


Badanie obrazowe PET/CT

Jest to nowa odmiana badania obrazowego, dostępna tylko w ośrodkach specjalistycznych. Nie we wszystkich przypadkach badanie takie jest konieczne; decyduje lekarz.

Metoda ta wykorzystuje niskie dawki promieniowania dla pomiaru aktywności komórek w różnych częściach ciała.

Na 6 godzin przed badaniem nie wolno jeść, natomiast można pić. Do żyły w przedramieniu wprowadzone są niewielkie ilości słabo radioaktywnej substancji. Po około godzinie rozpoczyna się badanie, które zazwyczaj trwa od 30 do 90 minut. Obszary nowotworowe są zazwyczaj bardziej aktywne niż tkanka otaczająca, co widać na obrazie tomograficznym.

Oczekiwanie na wyniki trwa zazwyczaj kilka dni i nie będzie to okres łatwy. Warto rozładować emocje w rozmowach z członkami rodziny lub bliskimi przyjaciółmi.


Ostatnia aktualizacja – 12.2013 r.
Następna aktualizacja – 2015 r.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.