You are here: Home > Dla Pacjentów

Dla Pacjentów

Szanowni Pacjenci

Konieczność pobytu w szpitalu wywołuje u wielu osób smutek, zdenerwowanie, a często i lęk przed nową sytuacją życiową.

Personel Instytutu zna i rozumie Państwa obawy.

Po to, aby ułatwić naszym Pacjentom i ich Rodzinom adaptację do warunków szpitalnych, a sam pobyt na oddziale uczynić przyjemnym, przygotowaliśmy podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania oddziałów szpitalnych, możliwości kontaktowania się z lekarzem lub rodziną, naszych oczekiwań w stosunku do osób leczących się i odwiedzających.

W trosce o zapewnienie Państwu wygody w korzystaniu z tych informacji, każdy oddział zaopatrzyliśmy w Kartę Praw Pacjenta, Regulamin Oddziału i inne informacje. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

ŻYCZYMY SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA !!!

Personel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii