Dane kontaktowe

Mapa dojazdu02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14
tel.: (+48 22) 3496100
fax: (+48 22) 3496178, 3496213

e-mail: sekihit@ihit.waw.pl

tl_files/Marek Krawczyk/IHiT.png

NIP: 525-000-94-24
REGON: 000288484

Nr rachunku bankowego: 
PKO S.A. 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

 

Telefoniczna Rejestracja Pacjentów w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii

Telefoniczna Rejestracja Pacjentów w IHiT czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00:

  • 22 34 96 129
  • 22 34 96 131
  • 22 34 96 132
  • 22 34 96 297
  • 22 34 96 609
  • 22 34 96 653

 

ZESPOŁY DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZE:

Białaczki
Prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda - przewodnicząca
Prof. nadzw. dr hab. med. Joanna Góra-Tybor
Prof. nadzw. dr hab. med. Ilona Seferyńska
Dr n.med. Katarzyna Budziszewska
Koordynator - sekretarka medyczna Katarzyna Kozdęba
Tel. 22 34 96 468
e-mail:  bialaczki@ihit.waw.pl

 

Nowotwory mieloproliferacyjne
Prof. nadzw. dr hab. med. Joanna Góra-Tybor - przewodnicząca
Prof. nadzw. dr hab. med. Ilona Seferyńska
Lek. med. Elżbieta Patkowska
Lek. med. Monika Dąbrowska
Koordynator - sekretarka medyczna Lidia Michalak
Tel. 22 34 96 483
e-mail:  mieloproliferacje@ihit.waw.pl

 

Chłoniaki
Prof. dr hab. med. Krzysztof Warzocha - przewodniczący
Prof. dr hab. med. Ewa Lech-Marańda
Dr n. med. Katarzyna Budziszewska
Lek. med. Agnieszka Kołkowska
Koordynator - sekretarka medyczna Magdalena Kołaczek
Tel. 22 34 96 288
e-mail:  chloniaki@ihit.waw.pl

 

Szpiczaki
Prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Jamroziak - przewodniczący
Dr n. med. Bartosz Puła
Lek. med. Kinga Kos-Zakrzewska
Lek. med. Tomasz Szpila
Koordynator - sekretarka medyczna Katarzyna Zielińska
Tel. 22 34 96 483
e-mail:  szpiczaki@ihit.waw.pl

 

Zespół ds. hemofilii
Dr n. med. Magdalena Górska-Kosicka - przewodnicząca
Lek. med. Sławomir Jurek
Koordynator: sekretarka medyczna Aleksandra Wysoczyńska
Tel. 22 34 96 158
e-mai:  kzh@ihit.waw.pl

 

Zespół ds. trombofilii
Lek. med. Anna Buczma -  przewodnicząca
Lek. med. Adela Gwozdowska
Koordynator: sekretarka medyczna Anna Kacprzak
Tel. 22 34 96 481
e-mai:  kzh@ihit.waw.pl

 

Zespół ds. porfirii
Dr n. med. Robert Wasilewski - przewodniczący
Dr n. med. Anna Sikorska
Koordynator: sekretarka medyczna Aleksandra Wysoczyńska
Tel. 22 34 96 158
e-mai:  kzh@ihit.waw.pl

 

Zespół ds. transplantologii
Dr n. med. Kazimierz Hałaburda - przewodniczący
Dr n. med. Barbara Nasiłowska-Adamska
Dr n. med. Magdalena Tormanowska
Koordynator: sekretarka medyczna Ilona Lesiak
Tel. 22 34 96 360
e-mail:  transplantacja@ihit.waw.pl

 

Zespół ds. nowotworów układu pokarmowego
Dr n. med. Konrad Pielaciński - przewodniczący
Lek. med. Diana Iwaniuk
Lek. med. Wojciech Dąbrowski
Koordynator: sekretarka medyczna Ewa Zbiciak
Koordynator: sekretarka medyczna Agnieszka Czerzniewska
Tel. 22 34 96 271; 22 34 96 470
e-mail:  chirurg@ihit.waw.pl

 

Zespół ds. nowotworów układu endokrynnego
Prof. dr hab. med. Marek Dedecjus - przewodniczący
Lek. med. Michał Kuryłowicz
Lek. med. Diana Iwaniuk
Lek. med. Wojciech Dąbrowski
Koordynator: sekretarka medyczna Ewa Zbiciak
Koordynator: sekretarka medyczna Agnieszka Czerzniewska
Tel. 22 34 96 271; 22 34 96 470
e-mail:  chirurg@ihit.waw.pl

 

Zespół ds. chirurgii naczyniowej
Prof. nadzw. dr hab. med. Piotr Szopiński - przewodniczący
Lek. med.  Marcin Sitarz
Lek. med.  Radosław Bilski
Koordynator: sekretarka medyczna Joanna Kurzyńska
Tel. 22 34 96 479
e-mail:  vascular@ihit.waw.pl

 

NACZELNA PIELĘGNIARKA

mgr Barbara Włodarczyk
Tel. (22) 34-96-242, (22) 34-96-555
Fax. (22) 34-96-243
e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl


ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
Lekarz epidemiolog: Irina Niecwietajewa
Piel. specjalista ds. epidemiologii: mgr Małgorzata Giemza
Piel. specjalista ds. epidemiologii: mgr Wioletta Pracz
Mikrobiolog: mgr Ewa Mik
Tel./fax (22) 34 96 245

 

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Kierownik: mgr Anna Bazak
tel.: (22) 34 96 183; (22) 34 96 186; (22) 34 96 199
e-mail: abazak@ihit.waw.pl, kadry@ihit.waw.pl

 

DZIAŁ NAUKI
Kierownik: Kamila Kuśmirowicz
tel.: (22) 34 96 233; (22) 34 96 235; (22) 34 96 236
(22) 34 96 530; (22) 34 96 413
e-mail: hematol@ihit.waw.pl

 

STANOWISKO DS.ORGANIZACYJNYCH
mgr Renata Jakubowska-Pudo
tel.: (22) 47 72 801
 

DZIAŁ OBSLUGI DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Kierownik: mgr Dorota Łęcka
tel.: (22) 34 96 217; (22) 34 96 466; (22) 34 96 219
faks: (22) 34 96 218
e-mail: dol@ihit.waw.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Kierownik: Bożena Gruszecka
tel. (22) 34 96 191
fax (22) 34 96 189
e-mail: bgruszecka@ihit.waw.pl 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY
Kierownik: mgr inż. Romuald Grochocki
tel. (22) 34 96 183
 
Kancelaria:
tel.: (22) 34 96 214 ; (22) 34 96 215
fax (22) 34 96 213

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Kierownik: Iwona Łopacińska
tel.: (22) 34 96 222
e-mail: ilopacinska@ihit.waw.pl

 

DZIAŁ BADAŃ KLINICZNYCH
Kierownik: Małgorzata Zawistowska-Samulczyk
tel.: (22) 34 96 454;
fax.: (22) 34 96 335
e-mail: akolkowska@ihit.waw.pl

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. JAKOŚCI
mgr Dariusz Chmielewski
tel.: (22) 34 96 213
e-mail: mbialas@ihit.waw.pl

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OBRONYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
mgr Jerzy Sędzik
tel.: (22) 54 62 114

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Lek. med. Joanna Sawczuk-Chabin
tel. (22) 3496 339

 

KAPELAN
ks. dr Marcin Łyżniak
tel. kom.: 605 521 566

 

BIBLIOTEKA
Kierownik: mgr Ewa Gierula-Uchmańska
tel. (22) 34 96 486; (22) 34 96 487
e-mail: biblioteka@ihit.waw.pl

 

INSPEKTOR DS. BHP
Dorota Pasińska-Grochowy
tel.: (22) 34 96 424
e-mail: bhp@ihit.waw.pl

 

INSPEKTOR DS. PPOŻ.
Krzysztof Świdwa
tel.: (22) 34 96 604

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Michał Mrówka
e-mail: iodo@ihit.waw.pl