Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

Adres:  ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.     (22) 34-96-157
e-mail: jwindyga@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Profesor: prof. zw. dr hab. n. med. Ksenia Bykowska
Asystenci diagnostyki laboratoryjnej: dr n. med. Beata Baran, dr n. med. Agnieszka Lipniacka, dr n. med. Edyta Odnoczko

Młodsi asystenci diagnostyki laboratoryjnej: mgr Anna Bućko, mgr Anna Cyrta, mgr Ewelina Kaniuga, mgr Joanna Kierzkowska
Technicy: tech. Renata Bajszczak, st. tech. Irena Kamińska, tech. Anna Moszczyńska
Pomoce laboratoryjne: Czesława Gładczuk

Zakład jest integralną częścią Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W skład Zakładu wchodzą: Pracownia Hemostazy, Pracownia Choroby von Willebranda oraz Pracownia Porfirii. W ramach działalności Zakładu wykonywane są prace naukowe, szkolenia, konsultacje i usługi na rzecz poradni specjalistycznych i klinik IHiT oraz jednostek zewnętrznych w zakresie hemostazy i porfirii.

W Zakładzie wykonywane są badania laboratoryjne stosowane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wrodzonych oraz nabytych zaburzeń hemostazy: hemofilii A/ B, choroby von Willebranda i innych rzadkich skaz krwotocznych (np. niedobór czynnika VII, XI, XIII), trombocytopatii, a także trombofilii. Poza rutynowymi testami hemostazy wykonywane są specyficzne testy umożliwiające badanie aktywności poszczególnych czynników krzepnięcia, aktywności i antygenu oraz multimetrów czynnika von Willebranda, aktywności i zawartości endogennych inhibitorów krzepnięcia. Pracownie wykonują również badania funkcji płytek krwi, oznaczenia aktywności i inhibitora metaloproteazy ADAMTS13 oraz testy globalne (badanie tromboelastometryczne skrzepu ROTEM Delta®; test generacji trombiny TGA Technoclone®). Ponadto w Zakładzie wykonywane są badania genetyczne m.in. wykrywanie mutacji typu Leiden genu czynnika V i mutacji G20210A genu protrombiny oraz wykrywanie mutacji inwersyjnych (INV22 i INV1) genu F8.

Zakład jest jedynym w Polsce ośrodkiem diagnostyczno-badawczym zajmującym się porfirami i świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne z zakresu rozpoznawania i różnicowania wszystkich typów porfirii w okresie objawowym choroby. Pracownia prowadzi także badania członków rodzin chorych na porfirię w celu wykrycia bezobjawowych nosicieli defektywnego genu oraz zajmuje się prowadzeniem krajowej bazy danych obejmujących chorych i członków ich rodzin, a także stale aktualizuje rejestr leków bezpiecznych i szkodliwych w porfirii.

Pracownie Zakładu cyklicznie poddają się zewnątrzlaboratoryjnej ocenie kontroli jakości badań laboratoryjnych w programach: COBJwDL, ECAT, EPNET.