Zakład Diagnostyki Hematologicznej

Adres:   ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.        (22) 34-96-296
Fax.       (22) 34-96-494
e-mail:   diaghem@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec–Sobieszek

Adiunkci: dr n. med. Katarzyna Borg, dr n. med. Iwona Solarska, dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz
Lekarze: dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz, lek. med. Olga Szymańska – Giemza, lek. med. Ewa Przytuła
Diagności laboratoryjni: dr n. med. Katarzyna Borg, dr n. biol. Urszula Bany – Łaszewicz, , dr n. med. Iwona Solarska, mgr Grażyna Nowak, mgr Agnieszka Gajewska, mgr Hanna Makuch-Łasica, mgr Aleksandra Bluszcz, dr Barbara Kruk, , mgr Danuta Gwóźdź, mgr Anna Kaczyńska, mgr Agnieszka Krzywdzińska, mgr Beata Krzymieniewska, mgr Ewelina Franecka, mgr Karolina Serafin, mgr Edyta Derezińska-Wołek,   
Technicy: st. technik Justyna Czyżewska, st. tech. Monika Okła, st. tech. Halina Wicher, st. technik mgr inż. Renata Miąsko, st. tech. Robert Ziętek, tech. Iwona Kania                                                             

Zakład prowadzi prace naukowe i działalność usługową w zakresie diagnostyki i patogenezy chorób układu krwiotwórczego i chłonnego oraz działalność szkoleniową i konsultacyjną w tym zakresie.

Zakład wykonuje kompleksową, wielospecjalistyczną diagnostykę i monitorowanie leczenia chorych z chorobami układu krwiotwórczego i chłonnego w oparciu o wytyczne i standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i grup roboczych, Światowej Organizacji Zdrowia i European LeukemiaNet (ELN). Zadania diagnostyczne w Zakładzie prowadzone są w ramach ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi pracowniami Zakładu i z klinikami Instytutu. W ramach diagnostyki, pracownie Zakładu wykonują badania cytologiczne, cytochemiczne i cytoenzymatyczne oraz oznaczają markery cytofluorometryczne, cytogenetyczne i molekularne. Zakład wykonuje również oznaczenia choroby resztkowej w białaczkach i chłoniakach metodami cytometrii przepływowej i molekularnymi.

Naukowa działalność Zakładu wiąże się z jego działalnością usługowo-diagnostyczną i dotyczy optymalizacji metod diagnostyki i monitorowania chorób układu krwiotwórczego i chłonnego oraz mechanizmów patogenetycznych i identyfikacji racjonalnych celów terapeutycznych w tych chorobach. Do zadań zakładu należy również bankowanie i archiwizowanie tkanek, komórek oraz wyizolowanego materiału biologicznego do badań naukowych.

W skład Zakładu wchodzą Pracownie Analityki Medycznej, Patomorfologii, Patomorfologii Cyfrowej, Cytogenetyki, Biologii Molekularnej oraz Immunofenotypowania.