W przychodni specjalistycznej

W Przychodni Specjalistycznej udzielane są ambulatoryjne porady i konsultacje lekarskie w zakresie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, zaburzeń hemostazy i porfirii oraz udzielanie pomocy doraźnej wszystkim chorym zgłaszającym się do Przychodni. Poradnia zajmuje się także kwalifikowaniem i kierowaniem chorych do leczenia w klinikach i Oddziale Leczenia Dziennego Instytutu lub pod opiekę jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Do przychodni specjalistycznej można sie zapisać na wizytę bezpośrednio w Rejestracji Przychodni lub telefonicznie.

W ramach struktur Przychodni Specjalistycznej działa:
 - Poradnia Hematologiczna
 - Poradnia Chorób Krwi
 - Poradnia Potransplantacyjna
 - Poradnia Chirurgii Ogólnej
 - Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 - Poradnia Zaburzeń Hemostazy
 - Poradnia Hematologiczna dla Kobiet w Ciąży
 - Poradnia dla Chorych na Wrodzone Niedokrwistości
 - Poradnia dla Chorych na Porfirię i Ich Rodzin
 - Poradnia Przykliniczna z Kinezyterapią