Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Stacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Hematologii w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie medycyna trwają 4 lata. Informacja o naborze na Studia, wraz z wymaganiami dla Kandydatów, informacjami dotyczącymi terminu i sposobu składania wymaganych dokumentów, przebiegu postępowania rekrutacyjnego oraz datą rozpoczęcia zajęć na studiach jest zamieszczana na stronie internetowej Instytutu.

Sekretariat Studiów Doktoranckich prowadzi Dział Nauki Instytutu.

Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński.