Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, lek. med. Joanna Sawczuk - Chabin, jest do dyspozycji pacjentów i ich rodzin we wtorki, w godzinach 12:00 – 14:00 w pokoju nr 506 (5 piętro), znajdującym się w siedzibie Instytutu przy ul Indiry Gandhi 14, a poza tymi godzinami – w dni robocze od 10:00 do 15:00 po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 22 3496 360.

 
Skargi i wnioski należy wnosić pisemnie za pośrednictwem telefaksu na numer 22 3496 361 oraz poczty elektronicznej Instytutu – prawapacjenta@ihit.waw.pl. Muszą one zawierać dane teleadresowe umożliwiające bezpośredni kontakt zwrotny z pacjentem. W przypadkach pilnych skargi i wnioski mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem telefonu 22 3496 360.