Przychodnia specjalistyczna

Adres:        ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa
Tel.             (22) 34 96 129, (22) 34-96-131, (22) 34-96-132, (22) 34-96-297, (22) 34-96-609, (22) 34-96-653

Fax.             (22) 34 96 619

Adres:        ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.             (22) 34 96 100 wew. 129, 131, 132, 297
Fax.             (22) 34 96 459

e-mail:       przychodnia@ihit.waw.pl

Kierownik: dr n. med. Ewa Mądro

Lekarze: dr n. med. Ewa Mendek-Czajkowska, dr n. med. Izabela Kopeć, dr n. med. Ewa Stefańska - Windyga, lek. med. Agnieszka Łuczak, lek. med. Tomasz Russjan, lek. med. Hanna Wróblewska – Kozak, lek. Monika Dąbrowska
Kierownik Rejestracji: Dagmara Malczyk
 

Przychodnia Specjalistyczna ma za zadanie udzielanie ambulatoryjnych porad i konsultacji lekarskich w zakresie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, zaburzeń hemostazy i porfirii oraz udzielanie pomocy doraźnej wszystkim chorym zgłaszającym się do Przychodni. Poradnia zajmuje się także kwalifikowaniem i kierowaniem chorych do leczenia w klinikach i Oddziale Leczenia Dziennego Instytutu lub pod opiekę jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Odpowiedzialna jest również za przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych u pracowników Instytutu.

W skład Przychodni wchodzą:
1. Poradnia Chorób Krwi, ul. Chocimska 5
2. Poradnia Hematologiczna dla Kobiet w Ciąży, ul. Chocimska 5
3. Poradnia Hematologiczna, ul. Indiry Gandhi 14
4. Poradnia dla Chorych na Wrodzone Niedokrwistości, ul. Indiry Gandhi 14
5. Poradnia Chirurgii Ogólnej, ul. Indiry Gandhi 14
6. Poradnia Chirurgii Naczyniowej, ul. Indiry Gandhi 14
7. Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi i Poradnia Zaburzeń Hemostazy, ul. Indiry Gandhi 14
8. Poradnia Żywienia i Chorób Metabolicznych.

UWAGA!
24 grudnia 2018r. Przychodnia jest nieczynna na podstawie decyzji Dyrektora IHIT z dnia 8.11.2017r.
W dniu 24.12.2018r. rejestracje, poradnie i punkty pobrań krwi na ul. Chocimskiej 5 i ul. Gandhi 14  będą nieczynne.