Przewody doktorskie

PRZEWÓD DOKTORSKI  Lek. Wojciecha Dąbrowskiego
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.03.2019 r.
 
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena skuteczności leczenia radiotermoablacyjnego u pacjentów z przełykiem Barretta
 
Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szczepanik

Recenzenci :
prof. dr hab. Mariusz Frączek
prof. dr hab. Bogusław Kędra
 
Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej


PRZEWÓD DOKTORSKI  Lek. Aleksandra Salomona-Perzyńskiego
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.03.2019 r.
 
Temat rozprawy doktorskiej: Ocena ewolucji klonalnej plazmocytów u chorych na szpiczaka plazmocytowego
 
Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak

Recenzenci :
prof. dr hab. Lidia Gil
prof. dr hab. Wojciech Fendler
 
Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej


PRZEWÓD DOKTORSKI  Lek. Kamila Wiśniewskiego
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.03.2019 r.
 
Temat rozprawy doktorskiej: Analiza czynników wpływających na przebieg leczenia azacytydyną u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostre białaczki szpikowe

Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Joanna Góra-Tybor

Recenzenci :
prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
prof. dr hab. Anna Szmigielska-Kapłon
 
Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
PRZEWÓD DOKTORSKI  Mgr Agnieszki Krzywdzińskiej
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.03.2019 r.
 
Temat rozprawy doktorskiej: Międzylaboratoryjna standaryzacja badania choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej oraz ocena statusu immunologicznego u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak
Promotor pomocniczy: dr Bartosz Puła

Recenzenci :
prof. dr hab. Tomasz Szczepański
dr hab. Norbert Grząśko
 
Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej


PRZEWÓD DOKTORSKI  Lek. Adeli Gwozdowskiej
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.03.2019 r.
 
Temat rozprawy doktorskiej: Znaczenie wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia krwi w rozwoju zakrzepicy układu żylnego mózgu

Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Windyga
Promotor pomocniczy: dr Edyta Odnoczko

Recenzenci :
prof. dr hab. Krystyna Zawilska
dr hab. Anna Klukowska
 
Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej


PRZEWÓD DOKTORSKI  Mgr Ewy Sulkowskiej
Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11.03.2019 r.
 
Temat rozprawy doktorskiej: Epidemiologia zakażeń ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności u dawców krwi oraz ocena ryzyka resztkowego przeniesienia zakażenia przez transfuzję w Polsce, w latach 2005-2018

Dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Dyscyplina: nauki medyczne

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Piotr Grabarczyk

Recenzenci :
prof. dr hab. Magdalena Rosińska
prof. dr hab. Miłosz Parczewski
 
Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Agaty Mikołowskiej

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14.05.2018

 

Temat rozprawy doktorskiej: Opracowanie wytycznych do zarządzania zmianą w krwiodawstwie w celu poprawy zaopatrzenia lecznictwa w krew i jej składniki na podstawie retrospektywnej analizy wybranych aspektów działalności publicznej służby krwi

 

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Antoniewicz-Papis


Recenzenci :

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

dr hab. Paweł Łaguna

 

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskie
j

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Moniki Noyszewskiej-Kani

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5.03.2018

 

Temat rozprawy doktorskiej: Szlak biosyntezy seryny jako potencjalny cel terapeutyczny w chłoniaku Burkitta 

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Promotor pomocniczy: dr Emilia Białopiotrowicz


Recenzenci :

prof. dr hab. Tomasz Wróbel

prof. dr hab. Radosław Zagożdżon

 

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskie
j

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Karoliny Piechny

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5.03.2018

 

Temat rozprawy doktorskiej: Badanie nad mechanizmami przeciwnowotworowego działania rekombinowanej cząsteczki – pochodnej TRAIL w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) oraz potencjalne mechanizmy oporności w DLBCL 

 

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński

Promotor pomocniczy: dr Ewa Jabłońska


Recenzenci :

prof. dr hab. Michał Mikuła

dr hab. Maciej Borowiec

 

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskie
j

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Alicji E. Woźniak

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 8 maja 2017

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena stanu odżywienia oraz jakości życia chorych na nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego w trakcie pierwszej linii leczenia

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

dr hab. n. med. Jacek Sobocki

 

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Agaty Lewandowskiej

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 8 maja 2017

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ interwencji żywieniowej na stan odżywienia oraz jakość życia u chorych na raka jelita grubego

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

dr hab. n. med. Jacek Sobocki

 

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Lek. Edyty Ponikowskiej-Szyby

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 26 września 2016

Temat rozprawy doktorskiej: Znaczenie prognostyczne choroby resztkowej (MRD) ocenianej metodą cytometrii przepływowej w ostrej białaczce szpikowej, w praktyce klinicznej

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

Recenzenci :
dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
dr hab. n. med. Grzegorz Helwig

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Małgorzaty Giemzy

 

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 12 grudnia 2016


Temat rozprawy doktorskiej: Ocena czynników ryzyka zakażeń krwi związanych z centralnym cewnikiem żylnym u pacjentów hospitalizowanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii


Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: dr hab. n. med. Marta Wróblewska


Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bulanda
dr hab. n. med. Grzegorz BasakStreszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Janusza Zawilskiego

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5 stycznia 2017

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena stanu narządu ruchu u dorosłych chorych na ciężką hemofilię z wykorzystaniem skali Gilberta i skali HJHS w odniesieniu do sposobu leczenia substytucyjnego

 

Dziedzina: nauki medyczne

Dyscyplina: medycyna

 

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

 

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

dr hab. n. med. Anna Klukowska

 

Streszczenie pracy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej 

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Lek. Elżbiety Patkowskiej

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5 stycznia 2017

Temat rozprawy doktorskiej: Charakterystyka kliniczna oraz wyniki leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową z lokalizacją pozaszpikową

 

Dziedzina: nauki medyczne

Dyscyplina: medycyna

 

Promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

 

Recenzenci:

prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec

prof. nadzw. dr hab. n. med. Lidia Gil

 

Streszczenie pracy doktorskiej

Recenzja 1

Recenzja 2

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej 

 

 

PRZEWÓD DOKTORSKI Lek. Mai Wasyleckiej-Juszczyńskiej

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 grudnia 201
5

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ aktywujących mutacji BRAF na ekspresję immunoregulacyjnych cząstek galektyny-1 i PD-L1

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech_Marańda
Promotor pomocniczy: dr Patryk Górniak

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI Lek. Anny Buczmy

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 grudnia 2015

Temat rozprawy doktorskiej: Charakterystyka przebiegu klinicznego z oceną jakości życia i identyfikacja mutacji sprawczych w genie czynnika IX u pacjentów z ciężką hemofilią B w Polsce

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Promotor pomocniczy: dr Edyta Odnoczko

Recenzenci :
dr hab. n. med. Anna Klukowska
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI Lek. Radosława Bilskiego

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 15 grudnia 2014

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena odległych wyników angioplastyki tętnic podudzia przy użyciu cewników balonowych pokrytych paklitakselem u chorych na cukrzycę

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Szopiński

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Anety Kopacz

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2013

Temat rozprawy doktorskiej: Diagnostyka i epidemiologia wczesnego i ukrytego zakażenia HBV u polskich dawców krwi bez antygenu HBs w latach 2005-2011

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI Lek. Agnieszki Kołkowskiej-Leśniak

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 marca 2013

Temat rozprawy doktorskiej: Odpowiedź suboptymalna na leczenie imatynibem u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej jako czynnik prognostyczny niepowodzenia leczenia

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki
prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI Lek. Olgi Szymańskiej-Giemzy

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 25 marca 2013

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena wybranych komórkowych i immunomodulujących czynników rokowniczych u chorych na chłoniaka Hodgkina monitorowanych badaniem PET

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek

Recenzenci :
dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Agnieszki Gierszon

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 grudnia 2012

Temat rozprawy doktorskiej: Ocena wpływu wybranych czynników serologicznych i molekularnych na przebieg alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej spowodowanej przeciwciałami anty-HPA-1a

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Krystyna Maślanka

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska
prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI Mgr Moniki Pelc-Kłopotowskiej

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 5 grudnia 2011

Temat rozprawy doktorskiej: Charakterystyka serologiczna i molekularna odmian antygenu RhD w Polsce

Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna

Promotor: prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer

Recenzenci :
prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
dr hab. n. med. Jadwiga Fabijańska-Mitek

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej

PRZEWÓD DOKTORSKI LEK. ROBERTA DROGOWSKIEGOData wszczęcia przewodu doktorskiego: 10 czerwca 2013Temat rozprawy doktorskiej: Leczenie krwią i jej składnikami w Szpitalu Powiatowym im. doktora Ludwika Błażka w Inowrocławiu w latach 2003 – 2006Dziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycyna


Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiejPRZEWÓD DOKTORSKI MGR BEATY BARANData wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 marca 2011Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ mutacji sprawczej na aktywność czynnika VIII mierzonej metodą koagulacyjną jednostopniową i chromogenną oraz nasilenie objawów skazy krwotocznej w  umiarkowanej i łagodnej hemofilii ADziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycynaStreszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiejPRZEWÓD DOKTORSKI LEK. EWY STEFAŃSKIEJ - WINDYGIData wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 marca 2011Temat rozprawy doktorskiej:  Podłoże genetyczne i obraz kliniczny niedoboru czynnika krzepnięcia VII w PolsceDziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycynaStreszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiejPRZEWÓD DOKTORSKI LEK. CEZAREGO WOJTYŁYData wszczęcia przewodu doktorskiego: 10 czerwca 2013Temat rozprawy doktorskiej: Zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych w Polsce i ich wpływ na parametry urodzeniowe i stan noworodka po porodzie z uwzględnieniem wybranych wskaźników hematologicznychDziedzina: nauki medyczne
Dyscyplina: medycynaStreszczenie pracy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej