Prawa pacjenta

tl_files/Bianketti/ogloszenie Rzecznika Praw Pacjenta.jpg

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie (art. 68 ust. 1,2). Władze publiczne odpowiadają za zapewnienie obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielenia świadczeń oraz zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia dostępu do nich określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.).

Prawa Pacjenta normują ustawy:

Dodatkowe informacje o prawach pacjenta można znaleźć na stronach Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii jest prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód przyjmujący w pokoju 52 na parterze Instytutu przy ul. Gandhi 14, w godz. 8:00 ÷ 14:00, a poza tymi godzinami - od 8:00 do 15:05 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na numer telefonu (22) 34 96 556 lub (22) 3496 533 lub na e-mail: prawapacjenta@ihit.waw.pl.