Pracownia Wirusologii Klinicznej

Kierownik: mgr Aleksandra Kalińska
e-mail: akalinska@ihit.waw.pl

Zespół: mgr Aleksandra Dołęga, mgr Katarzyna Koligot, mgr Aleksandra Wójtowicz, mgr Paulina Zwolińska

Tel. 22 34-96-644 Fax 22 34-96-603

Badania molekularne: DNA CMV, DNA EBV, DNA B19V, DNA BKV

Badania serologiczne: HBsAg, anty-HBc total , anty-HBc IgM, HBeAg, anty-HBe, anty-HBs, anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, anty-CMV IgG, anty-CMV IgM, anty-Toxo IgG, anty-Toxo IgM, any-HTLV I/II, anty-B19V IgG,  anty-B19V IgM, anty-EBV IgG, anty-EBV IgM, anty-EBV EBNA IgG, HBsAg - test potwierdzenia

WARTOŚCI REFERENCYJNE I METODYKA BADAŃ
(badania wykonywane dla pacjentów IHiT oraz zleceniodawców zewnętrznych poza RCKiK)


A. Badania molekularne

Oznaczenie

Metoda

Analizator

Zalecany materiał*

Wartości

referencyjne

DNA EBV ilościowo

 

Real-time PCR

Rotor-Gene 3000

Krew pełna (EDTA)

Wynik ujemny

DNA EBV ilościowo cito

 

Real-time PCR

Rotor-Gene 3000

Krew pełna (EDTA)

Wynik ujemny

DNA CMV ilościowo

 

Real-time PCR

Rotor-Gene 3000

Krew pełna (EDTA), mocz

Wynik ujemny

DNA CMV ilościowo cito

 

Real-time PCR

Rotor-Gene 3000

Krew pełna (EDTA), mocz

Wynik ujemny

DNA B19V ilościowo

Real-time PCR

Rotor-Gene 3000

Surowica, osocze (probówka na EDTA)

Wynik ujemny

DNA B19V ilościowo cito

Real-time PCR

Rotor-Gene 3000

Surowica, osocze (probówka na EDTA)

Wynik ujemny

DNA BKV półilościowo

 

Real-time PCR

Rotor-Gene 3000

Mocz, krew pełna (EDTA)

Wynik ujemny

*w sprawie szczegółów dotyczących pozostałych dozwolonych materiałów do badań – prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownią Wirusologii KlinicznejB. Badania serologiczne

Oznaczenie

Metoda

Analizator

Materiał

Wartości

referencyjne

HBsAg

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

HBs Ag – test potwierdzenia

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HBc total

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HBc IgM

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

HBe Ag

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HBe

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HBs

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HCV

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

HIV Combo Ag/Ab

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-Treponema pallidum


CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-CMV IgG

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-CMV IgM

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-Toxo IgG

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-Toxo IgM

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-EBV IgM

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-EBV IgG

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-EBV EBNA IgG

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HTLV I/II

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-B19V IgG

 

ELISA

Virion\Serion

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-B19V IgM

 

ELISA

Virion\Serion

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HBc total cito

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HBc IgM cito

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

HBe Ag cito

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HBe cito

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-HTLV I/II cito

 

CMIA

Architect i2000

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Anty-B19V IgG cito

 

ELISA

Virion\Serion

Surowica, osocze

Wynik ujemny

Badanie  B19V IgM CITO

 

ELISA

Virion\Serion

Surowica, osocze

Wynik ujemny

 

Minimalne ilości materiału wymagane do wykonania badania – badania molekularne:

Minimalne ilości materiału wymagane do wykonania badania – badania molekularne:

a)      DNA CMV i DNA EBV – 2 ml (objętość probówki próżniowej ok. 5 ml); w przypadku zlecenia jednocześnie w kierunku CMV i EBV wystarczy jedna probówka, mocz – ok. 5 ml

b)      DNA B19V – 2 ml (objętość probówki próżniowej ok. 5 ml);

c)      DNA BKV – mocz - 5 ml; pełna krew – 2 ml (objętość probówki próżniowej ok. 5 ml)

Minimalne ilości materiału wymagane do wykonania badania – badania serologiczne:

a)      Pojedynczy marker wirusologiczny (w jednej lub w obu klasach) – 500 µl materiału (probówka – ok. 5 ml)

b)      Panel badań w kierunku: HCV, HBV, HIV, Treponema pallidum – 2 ml materiału (probówka – ok. 5 ml)

c)      Panel badań w kierunku: CMV, TOXO, EBV – 2 ml materiału (probówka – ok. 5 ml)

Panel w kierunku: HCV, HBV, HIV, Treponema pallidum + CMV, TOXO, EBV – 4 ml materiału (probówka – ok. 10 ml)
UWAGA!

W przypadku materiału pediatrycznego należy skontaktować się telefonicznie z Pracownią Wirusologii Klinicznej w celu ustalenia innej minimalnej ilości materiału niezbędnego do wykonania badania.


 
Materiały do pobrania:


ZLECENIE BADANIA LABORATORYJNEGO DO PRACOWNI WIRUSOLOGII KLINICZNEJ (pdf)